วิธีการสั่งซื้อ
บริษัทฯ จะเก็บเงินลูกค้าตอนไปส่งของ

กรณีที่มีการเดินสายติดตั้ง  เช่น
- ระบบตู้สาขาโทรศัพท์
- ระบบกล้องวงจรปิด
- ระบบคอมพิวเตอร์
- ระบบลำโพงขยายเสียง

บริษัท จะเก็บเงินลูกค้า หลังจากดำเนินการติดตั้งเดินสายเสร็จเรียบร้อยแล้ว

 ลูกค้าที่ประสงค์จะโอนเงินเข้าบัญชี สามารถโอนเข้าบัญชีของบริษัทฯ ได้เลย

 ลูกค้าที่ต้องการให้จัดส่งสินค้าสามารถโทรแจ้งได้