งานเดินสายโทรศัพท์ งานเดินสายแลนคอมพิวเตอร์ กล้องวงจรปิด ลำโพง

 

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105546023065
              ((pdc2522@gmail.com))
 
      Tel. 02-9188171-3, 081-9322503  

 

อัตราค่าบริการ เบื้องต้น

 

ค่าซ่อม,เซ็ทระบบโปรแกรมตู้สาขา แล้วแต่รุ่น    เริ่มต้น  1,200    บาท
ค่าแรงเดินสายโทรศัพท์ภายใน (ระยะ 20 ม.)    จุดละ     500    บาท
ค่าแรงเดินสายโทรศัพท์นอกอาคาร    จุดละ     800    บาท
ค่าแรงเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร    จุดละ     800    บาท
ค่าแรงเดินสายไฟฟ้านอกอาคาร    จุดละ  1,200    บาท
ค่าแรงเดินสายคอมพิวเตอร์ภายใน    จุดละ     800    บาท
ค่าแรงเดินสายคอมพิวเตอร์นอกอาคาร    จุดละ  1,500    บาท
ค่าแรงเดินสายกล้องวงจรปิด    จุดละ     800    บาท
ค่าแรงเดินสายกล้องวงจรปิดนอกอาคาร    จุดละ  1,500    บาท
       

** เรามีทีมช่างไปดูหน้างาน    ประเมินราคา    ให้คุณก่อน  โดยที่คุณไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย  ใด ใด ทั้งสิ้น **

** (ยินดีให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขระบบงานที่ขัดข้องตลอดเวล) **