เครื่องแปลงสัญญาณโทรศัพท์มือถือ เป็นโทรศัพท์บ้าน

 

เครื่องละ     6,800     บาท

*ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษี 7%*