ซ่อมตู้สาขาPanasonic,เซ็ทระบบโปรแกรม

 

อัตราค่าบริการเบื้องต้น


ซ่อมตู้สาขาพานาโซนิค  แล้วแต่รุ่น  เริ่มต้น  1,500   บาท
       
ตรวจเช็คระบบตู้สาขา  ครั้งละ  1,500   บาท
       
ค่าเซ็ทระบบโปรแกรมตู้สาขาโทรศัพท์  ครั้งละ  2,000   บาท